Geef een gift

Wilt u een gift geven aan de Jongeren Oost-Europa commissie? Dat kan!

Dit geld gebruiken wij op werkvakantie voor materialen, uitjes met de bewoners van tehuizen en donaties aan de projecten. Elk JOC lid is zelf verantwoordelijk voor de onkosten wat betreft reis en verblijf.

Rekeningnummer:  NL61 RABO 0315 8460 89 t.n.v. JOC Huizen
ANBI nummer: 002608893 (Protestantse Gemeente te Huizen)

Zou u willen vermelden in de beschrijving dat het om een gift gaat?

Alvast bedankt!